Rekisteriseloste

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry (myöhemmin Oikeutta eläimille) rekisterinpitäjänä kerää ja käsittelee Vegaanihaasteeseen osallistuvien henkilötietoja. Rekisterinpitäjänä Oikeutta eläimille sitoutuu noudattamaan tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) ja tietosuojalakia (1050/2018).

Rekisterinpitäjä

Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
Vilhonvuorenkatu 7-9 C
00500 Helsinki
info@oikeuttaelaimille.fi
 
Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa:
Kristo Muurimaa
kristo.muurimaa@oikeuttaelaimille.fi

 

Mihin käytämme tietoja?

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste
 

Osallistujan lisääminen postituslistalle (uutiskirjeet)

Yhteystietojen toimittaminen osallistujan valitsemalle tuutorille

Palvelun kehittäminen

Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen tai rekisteröidyn kanssa tehtyyn sopimukseen.

Henkilötiedot, joita pyydämme sinulta ja jotka on merkitty * merkillä, ovat meille välttämättömiä, jotta voimme toteuttaa halutut toimet kuten Vegaanihaasteeseen rekisteröitymisen. Vegaanihaasteeseen ilmoittautuneet lisätään Vegaanihaasteen uutiskirjelistalle. Listalta voi poistua milloin tahansa klikkaamalla uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä.

Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Oikeutta eläimille käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin. Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Sivustolla on käytössä myös Facebook-pikseli. Facebook-pikseli on Facebookin kehittämä analytiikkatyökalu, jonka avulla sivuston ylläpitäjä voi kerätä tietoa käyttäjien tekemistä toiminnoista sivuston sisällä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Voimme kuitenkin käyttää henkilötietojesi käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Tällaisia käyttämiämme henkilötietojen käsittelijöitä ovat MailChimp ja Google. Huolehdimme siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Tietojen siirto on mahdollista EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 45 artiklan mukaiseen komission päätökseen perustuen. Euroopan komissio on hyväksynyt Yhdysvaltojen osalta riittävää tietosuojan tasoa koskevan Privacy Shield -järjestelyn, jonka sääntöihin MailChimp ja Google ovat sitoutuneet.

Henkilötietojen suojaus

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä palveluksessamme olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Oikeutta eläimille huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Tietojen säilyttämisaika

Uutiskirjeiden tilanneiden henkilöiden tietoja säilytämme uutikirjeiden tilaamisen ajan ja tiedot poistetaan kun tilaus päättyy.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

    saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

    vaatia epätarkkojen tai virheellisten henkilötietojesi oikaisua

    saada henkilötietosi poistetuksi

    saada tietyissä tilanteissa henkilötietojesi käsittely rajoitetuksi

    tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin käsittelyperusteena on oikeutettu etumme

    saada meille toimittamasi henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa jos henkilötietojesi käsittely suoritetaan automaattisesti
perustuen suostumukseen tai sopimuksen täytäntöön panemiseen ja haluat siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle

Saatamme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyllä perusteella.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lähettämissämme uutiskirjeissä on linkki, josta voit peruuttaa listan tilauksen.

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus valvontaviranomaisellesi taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee.

Voit ottaa meihin yhteyttä alla olevien yhteystietojen mukaisesti tehdäksesi oikeuksiesi mukaisen pyynnön.

Oikeutta eläimille -tukiyhdistys ry
Vilhovuorenkatu 7-9 C
00500 Helsinki
info@oikeuttaelaimille.fi
 
Vastaamme pyyntöihin kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Pyynnön monimutkaisuudesta riippuen saatamme joutua pidentämään tietojen toimittamisaikaa.
 

Päivitetty 16.11.2021. Ilmoitamme tietosuojaselosteen muutoksista tällä sivulla.