ihmisiä pöydän ympärillä

Tammikuun Vegaanihaaste rikkoi jälleen osallistujaennätyksen – 13 000 osallistujaa säästivät kuukaudessa 430 000 eläintä


Kuudetta kertaa järjestettävä Vegaanihaaste rikkoi tänä vuonna jälleen osallistujaennätyksen. Mukana tammikuun haasteessa oli yli 13 000 osallistujaa. Haasteen on vuosien aikana ottanut vastaan kaikkiaan yli 50 000 ihmistä.

– Vegaaniruokavaliosta on tullut valtavirtaa ja Vegaanihaaste on suositumpi kuin koskaan. Selvästi ihmiset ovat huomanneet, että ilmastonmuutos tarvitsee konkreettisia tekoja ja vegaaniruokavalioon siirtyminen on tutkimusten mukaan tehokkain tapa pienentää omaa ympäristöjalanjälkeään. Kasvissyönti on myös helpompaa kuin koskaan ennen, kertoo Vegaanihaasteen viestintävastaava Heikki Simonen.

Las­ken­nal­li­ses­ti osal­lis­tu­jat sääs­ti­vät tam­mi­kuus­sa 430 000 eläin­tä syö­mäl­lä vain kas­vi­pe­räis­tä ruo­kaa. Kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä sääs­tyi mää­rä, joka vas­taa 112 ker­taa maa­pal­lon ym­pä­ri aja­mis­ta au­tol­la. Lisäksi vettä säästyi valtavat määrät. Keväällä julkaistun Oxfordin yliopiston suurtutkimuksen mukaan vegaaniruokavalio on tehokkain tapa pienentää omaa ympäristöjalanjälkeään.

Kasvisruoalla on myös positiivisia terveysvaikutuksia: esimerkiksi kolesterolia ei ole vegaaniruoassa lainkaan. Kasvissyöjillä on tutkimusten mukaan myös pienempi sydäntautikuolleisuus sekä alhaisempi veren kolesterolipitoisuus ja verenpaine. Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaan vegaani- ja muut kasvisruokavaliot sopivat kaikkiin elämänvaiheisiin. Oxfordin yliopiston tutkijoiden laskelmien mukaan kasvissyönti voisi aiheuttaa maailmanlaajuisesti jopa 1000 miljardin säästöt vuosittain terveydenhuollossa.

– Lu­vut pe­rus­tu­vat ar­vi­oi­hin, mut­ta ha­vain­nol­lis­ta­vat sitä, kuin­ka isos­ta muu­tok­ses­ta eläin­ten, ym­pä­ris­tön ja terveyden kan­nal­ta on kyse, sanoo Simonen.

Osallistujat ovat kiitelleet haastetta ja olleet yllättyneitä siitä, kuinka helppoa vegaaniruokavalion noudattaminen nykyään on. Myös päivittäiset helpot reseptivinkit, tietopaketit ja käytännön vinkit saivat paljon kiitosta.

– Vegaanihaasteen myötä olen oppinut valtavasti uutta. Esim. liikkujan vegaaniruokavalio alkaa olla nyt hallussa. Kannattaa tutustua sivustoon vegaanihaaste.fi. Parempaa tietopakettia saa hakea, sanoo haasteeseen osallistunut toimittaja Baba Lybeck.
 

Eläinmäärän las­kel­mas­sa on huo­mi­oi­tu niin maa­e­läi­met, ka­lat kuin äy­ri­äi­set ja nil­vi­äi­set­kin. Konk­reet­ti­ses­ti lau­ta­sel­le pää­ty­nei­den eläin­ten li­säk­si luku ot­taa huo­mi­oon myös kaik­ki muut tuo­tan­non ai­ka­na kuol­leet eläi­met sekä esi­mer­kik­si re­huk­si käy­te­tyt ka­lat. Tie­dot eläin­mää­ris­tä pe­rus­tu­vat ame­rik­ka­lai­seen Coun­ting ani­mals -si­vus­toon. Kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jen ar­vi­ot pe­rus­tu­vat Foodwatchin las­kel­miin.
 

Tammikuu on Vegaanihaasteen isoin kuukausi, mutta sen voi ottaa vastaan ympäri vuoden. Osallistujat saavat kuukauden ajan päivittäisen uutiskirjeen, joka sisältää paljon reseptejä ja vinkkejä. Halutessaan saa myös tuutorin, joka avustaa heitä kuukauden aikana. Ota haaste vastaan nyt!


 

Haluatko yli 200 herkullista reseptiä?

31 päivää ilmaisia vinkkejä vegempään elämään

Ilmoittaudu mukaan Vegaanihaasteeseen!
noodles